Čerpejte výhody spolupráce se zdravotně znevýhodněnými, nevíte jak?

My Vám řekneme jak na to!

Veškeré řešení, starosti a vyřizování je naše práce, vy jen čerpáte výhod, proto je pro Vás H2H dobrou volbou. Jsme společností, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné. Naši zodpovědností je, přivádět kvalifikované lidi, připravené zvládnout práci, kterou právě vaše firma potřebuje nebo hledá. Spousta firem bere zaměstnávání zdravotně znevýhodněných nebo osob se zdravotním postižením osob jako riziko, my naopak tvrdíme že i takový člověk může být velkým přínosem pro vaše podnikání a zastávat práci plnohodnotného zaměstnance.

Zaměstnavatelé s více než 25 lidmi v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, kterých musí být alespoň 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
a) zaměstnáváním v pracovním poměru
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, s nimiž Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance či zadáváním zakázek těmto osobám
c) odvodem do státního rozpočtu nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Největší výhodou spolupráce s námi je, že každého zájemce o práci pečlivě prověřujeme a vybíráme. Díky tomu máte jistotu, že vybereme toho nejvhodnějšího právě pro vás.Ozvěte se nám a my Vám pomůžeme s řešením

Nejste na to sami...

Formulář

Vyplňte žádost a odešlete ji prostřednictvím modrého tlačítka ODESLAT.